tergumed® 700


Ból pleców najczęstszym zaburzeniem

tergumed

Tylko w ostatnich 4 latach, liczba dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim przez pracowników spowodowana zaburzeniami w obrębie kręgosłupa wzrosła o 17 procent. Według liczących się badań naukowych, prawie co czwarta osoba cierpi z powodu bólu pleców.

Co druga osoba w wieku pomiędzy 18 a 24 lata zgłaszała problemy z bólem pleców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. U osób w wieku pomiędzy 55 a 65 rokiem życia odsetek ten wynosi aż 60 procent. Naszym celem jest przeciwdziałanie tej negatywnej tendencji. Pacjenci ci często nie otrzymują adekwatnego oraz optymalnego leczenia i terapii, a dodatkowo są niewystarczająco zmotywowani do prowadzenia aktywnego trybu życia z odpowiednią ilością ćwiczeń i szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Nowe i innowacyjne programy terapeutyczno-treningowe zachęcą większą liczbę pacjentów i obywateli dbających o zdrowie do większej aktywności fizycznej.* Ćwiczenia i ukierunkowany trening ograniczają ból pleców.

Pacjenci często nie mają możliwości skorzystania z poprawnie skonstruowanego procesu rehabilitacyjnego, dobranego do konkretnych zaburzeń występujących w obrębie kręgosłupa. Często też są nieprawidłowo motywowani do podjęcia bardziej aktywnego i zdrowego trybu życia. Nasze pięcioletnie doświadczenia z terapią funkcjonalnego bólu pleców we współpracy z FPZ** pokazują:

  • średnią poprawę siły o 31% w przeciągu trzech miesięcy,
  • 91% wszystkich nerwowo-mięśniowych asymetrii i dysbalansów może być wyeliminowana w ciągu sześciu miesięcy.

Firma Proxomed® nastawiona jest na rozwój i produkcję wysoko zaawansowanych technicznie i jakościowo urządzeń medycznych do terapii i treningu, a także stworzenia innowacyjnego programu opieki zdrowotnej. Tergumed® 700 to urządzenie terapeutyczno-treningowe firmy Proxomed® oferuje imponującą kombinację najwyższej jakości i funkcjonalności z wyróżniającymi się walorami biomechanicznymi. Kiedy opracowywaliśmy czwartą linię terapeutyczno treningowego systemu tergumed® 700, wykorzystaliśmy doświadczenia i spostrzeżenia naszych klientów i partnerów, w celu stworzenia niezwykle funkcjonalnego i łatwego w obsłudze urządzenia.

Zespół ekspertów i projektantów, pracujących w tergumed® 700 proxowell® GmbH z siedzibą w Bückeburg (Niemcy), wynalazł i nadał końcową formę linii produktów tergumed® 700. Na długo przed obecnym stanem rozwoju systemu nasi inżynierowie ściśle współpracowali z lekarzami, terapeutami, naukowcami w dziedzinie sportu, jak i trenerami, tak aby jak najlepiej przeanalizować i zbadać potrzeby klientów mających problem z bólami pleców. Rezultatem jest pięć stacji terapeutyczno-treningowych (Wyprost, Zgięcie, Rotacja, Zgięcia boczne, Odcinek szyjny), które w pełni spełniają wysokie standardy bazującej na analizach terapii bólu pleców. System tergumed® 700 jest linią produktów w całości produkowaną w Niemczech, stąd pewność niezawodności i jakości systemu.

Ocena naukowa systemu tergumed® 700


Wszystkie pięć urządzeń linii tergumed ®700 zostało naukowo ocenione już w początkowej fazie rozwoju. Dzięki temu, już na wczesnym etapie udało nam się zapewnić naszemu medycznemu systemowi pełną zgodność z wysokimi kryteriami jakości w odniesieniu do obiektywności, poprawności i powtarzalności. Z jednej strony ćwiczenia na urządzeniach trenują w sposób precyzyjny odpowiednie grupy mięśniowe. Z drugiej strony wyniki testów są powtarzalne, niezależnie od osoby która prowadzi badania. Jest to fundamentem dla terapii prowadzonej w oparciu o dowody (EBM – Evidence-based medicine).

tergumed® 700 – aktywnie przeciw bólowi


tergumend2Nasza nowa linia urządzeń ułatwia systematyczną analizę i ocenę mięśni stabilizujących kręgosłup, jak również ukierunkowuje trening odpowiednich grup mięśniowych. Prosty, przyjazny użytkownikowi, system regulacji urządzenia został zaprojektowany, tak aby umożliwić pacjentom z bólem pleców szybki i komfortowy sposób dopasowania urządzenia do własnych potrzeb. Wejście i zejście z urządzenia, tak jak i zwolnienie obciążenia w trakcie przerw, może być realizowane samodzielnie przez pacjenta.

Istotną zaletą systemu tergumed® 700 jest precyzyjne stopniowanie obciążenia co 1 kg. Co więcej, urządzenie do treningu i oceny odcinka szyjnego oferuje płynną regulację.
Urządzenia systemu tergumed® 700 połączone są w sieć z komputerem głównym (centralną stacją terapeuty), gdzie dostępne są wszystkie dane dotyczące treningów i testów danego pacjenta. Każde urządzenie wyposażone jest w zestaw czujników pomiarowych, SmartPanel (dotykowy panel sterowania) i odpowiednie oprogramowanie. Testy i ćwiczenia na urządzeniach są przeprowadzane poprzez kartę chipową przygotowaną przez terapeutę na centralnej stacji terapeuty (komputer główny systemu). W momencie włożenia przez pacjenta karty chipowej do czytnika SmartPanelu, wszystkie informacje związane z testem i treningiem zostają wyświetlone na wyświetlaczu. Pacjent krok po kroku jest prowadzony przez cały zaprojektowany program.