Projekt tergumed w Polsce


Podsumowanie Projektu tergumed w sanatoriach!

IMG_7621

Projekt tergumed trwał od października 2014 roku do września 2015 roku. W tym czasie odwiedziliśmy 20 ośrodków. We wszystkich ośrodkach gościliśmy dwa tygodnie, podczas których zarówno pacjenci korzystali z treningów ukierunkowanych na poprawę koordynacji i wyrównanie dysbalansów mięśniowych jak również personel mógł się zaznajomić z zasadą działania urządzeń tergumed®700 i wypróbować ich działanie w praktyce.
W projekcie wzięło udział prawie 300 pacjentów cierpiących z powodu problemów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci korzystali z leczenia sanatoryjnego, a dodatkowym zabiegiem był trening na urządzeniach linii tergumed®700. W każdym ośrodku przed treningami oraz po dwóch tygodniach został przeprowadzony test siły mięśniowej oraz zakresów ruchomości kręgosłupa lędźwiowego, co umożliwiło indywidualny dobór parametrów treningowych dobranych według aktualnego stanu pacjenta. Wykonanie testu przed i po terapii umożliwia ocenę postępów terapii oraz obiektywizację osiągniętych wyników. Ewaluacja testu przedstawiona jest w formie graficznej, czytelnej dla pacjenta. Bezpośrednio po badaniu generowany jest raport który pokazuje które grupy mięśniowe i o ile są osłabione, a następnie o ile procent uzyskano poprawę, co jest odbierane przez większość pacjentów jako motywacja do terapii. Pacjenci we wszystkich ośrodkach bardzo chętnie i licznie uczestniczyli w projekcie uzyskując bardzo dobre wyniki oraz efekty.
Wiele badań naukowych dowodzi że zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa związane są z osłabieniem siły mięśni tułowia oraz zaburzeniem stosunków siły grup mięśniowych. Wszyscy badani pacjenci mieli osłabione mięśnie tułowia. Najbardziej osłabione z badanych mięśni były mięsnie odpowiedzialne za rotację kręgosłupa lędźwiowego.
Pacjenci już po 8 treningach, po pół godziny dziennie, odczuwali znaczne zmniejszenie odczuć bólowych. Uzyskali średnią poprawę siły badanych grup mięśniowych o około 18%, wyrównaniu uległy również dysbalane mięśniowe, głównie pomiędzy mięśniami odpowiedzialnymi za ruchy zgięcia oraz wyprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Również bezbólowe zakresy ruchomości kręgosłupa lędźwiowego uległy poprawie we wszystkich badanych kierunkach już po dwóch tygodniach treningów. Dzięki zastosowanemu sprzężenia zwrotnego pacjenci wszystkie ćwiczenia musieli wykonywać dokładnie, w indywidualnie dobranej amplitudzie, a podczas jednej półgodzinnej sesji terapeutycznej ćwiczyło czterech pacjentów.
Urządzenia linii tergumed®700 cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród pacjentów, ale również wśród pracowników odwiedzanych placówek z powodu swojej innowacyjności oraz nowoczesnego podejścia do problemów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
Zadowalające efekty terapii, zauważalne już po dwóch tygodniach zaowocowały prezentacją wyników badań na różnych konferencjach naukowych m.in. Konferencja Balneologiczna w Polańczyku, Międzynarodowe Dni Rehabilitacji w Rzeszowie.